// Prohlížíte katetegorii: : šperkařské techniky

Nové uspořádání kurzů

2013-02-10 09:48:20

Kategorie : šperkařské techniky

Specializované kurzy - smalt a šperkařství:

Základy zlatnictví
Zlatnictví a stříbrnictví
Smalt ve šperku I.
Smalt ve šperku II.

mají v nové dílně nový charakter.

Využíváme pohodlí větších prostorů, přesto účastnící mohou být maximálně 4.

Program kurzu si volí každý účastnik individuálně podle svého zájmu.

Výuka je obdobou "jednotřídky" kde se můžete dozvědět mnoho i o ostaních šperkařských technikách.

Tepaná obruba smaltu

2011-11-29 22:09:41

Kategorie : šperkařské techniky

Poté, co si vyzkoušíte několik jednoduchých smaltů na jednoduše vystřiženém nebo vyřezaném plechu, jistě budete přemýšlet o tom, jak by se daly kraje smaltu lépe zpracovat. Nebo ještě lépe, jak jednoduše vytvořit okolo smaltu obrubu. Vnější přihrádku smaltu lze vytvarovat z plochého nebo čtvercového drátu a připájet na podložku. Nevýhodou tohoto postupu je, že pájka používaná k pájení mědi či stříbra má kriticky nízký bod tání při výpalu ztrácí pevnost a křehne. Také je těžké spoj zapájet tak, aby se pájka nedostala i do míst překrytých smaltem. Proto je daleko lepší obrubu vytvořit tvarováním podložky bez použití pájky. Následující postup ukazuje, jak takový okraj vytvořit.

  • Nejprve vystřihneme plech požadovaného tvaru a po jeho okraji narýsujeme zmenšený obrys o šířce 1,2 - 1.5mm. Poté plochými kleštěmi ( nebo půlkulatými, tam, kde je okraj kulatý ).
  • Poté okraj přetepeme malým kladívkem přes hranu kovadlinky aby se nám kulatý ohyb plechu ohranil.
  • Takto vzniklá přihrádka nebude mít stejnou výšku, proto ji zarovnáme velkým plochým pilníkem, tak, aby vnitřní výška přihrádky byla přibližně 1mm.

  • Pokud budeme používat transparentní smalty , můžeme dno přihrádky reliéfně upravit, a to buď pomocí matovacích čakanů, nebo porytím matovacím rydlem
  • Pro zpřesnění tvaru, můžeme podložku z vnějšku přepilovat a přesmirkovat.